Όλα τα προϊόντα στο e-toolsline.gr συνοδεύονται από εγγύηση αντιπροσωπείας η οποία αποδεικνύεται με την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς.