Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας

Πληροφορίες για τον Κώδικα Δεοντολογίας θα Βρείτε εδώ: https://bit.ly/2Zcy01O