Εγγυήσεις – Service

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση του προϊόντος που αγοράσατε από το e-toolsline.gr ανατρέξτε στη συσκευασία του προϊόντος. Σε περίπτωση που το προϊόν που μόλις παραλάβατε έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά ανατρέξτε στην ενότητα  Παραλαβή Προϊόντων.


Η εγγύηση των εργαλείων-μηχανημάτων δίνεται από τον εκάστοτε αντιπρόσωπο-εισαγωγέα.

Η εγγύηση δίνεται με τη βασική προϋπόθεση την "καλή λειτουργία" σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε εταιρείας.

Συνοδευτικά για την εγγύηση είναι απαραίτητα:

1.Τιμολόγιο πώλησης ή απόδειξη λιανικής του εργαλείου. 

2.Δεν καλύπτονται με εγγύηση εργαλεία που επιχειρήθηκε η επισκευή τους από άτομα μη αναγνωρισμένα. Επίσης δεν καλύπτονται μπαταρίες , ηλεκτρικά μοτέρ ζημίες που προέρχονται από πτώση τάσεων και ηλεκτρικά μέρη εργαλείων μηχανημάτων. 

3.Χρήση οποιουδήποτε μη γνήσιου ανταλλακτικού ή εξαρτήματος μπορεί να προκαλέσει ζημίες και κίνδυνο για τον χρήστη, ζημίες που δεν αναγνωρίζονται ως εγγύηση. 

4.Οι επισκευές εργαλείων και μηχανημάτων, καθώς και το service, πραγματοποιούνται στην έδρα του εκάστου αντιπροσώπου-εισαγωγέα ή σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα που έχει ορίσει ο ίδιος (αντιπρόσωπος-εισαγωγέας).

5.Στη περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί κατά την παραλαβή, θα πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή διαδικασία αποκατάστασης. Εφόσον προβλέπεται αντικατάσταση και όχι επισκευή, τότε το προϊόν αποστέλλεται στο εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή σημείο επιστροφής για έλεγχο και έγκριση αντικατάστασης και πάντοτε σύμφωνα με την πολιτική που ισχύει από τον κατασκευαστή. 

6.Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από το αντίγραφο του «Παραστατικού Αγοράς», να είναι σε άρτια κατάσταση, να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα του, να είναι εντός της προβλεπόμενης από τον κατασκευαστή χρονικής διάρκειας και να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή του προβλήματος κατά την συμπλήρωση της Φόρμας Επιστροφών.  Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται από τον κατασκευαστή να έχει προηγηθεί η διάγνωση βλάβης και έγκριση αντικατάστασης από εξουσιοδοτημένο Service πριν η τελευταία θα γίνεται δεκτή εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική έγκριση του Service 

Προσοχή τα μεταφορικά προϊόντων που βρίσκονται  εντός εγγυήσεων επιβαρύνουν τον πελάτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: 

Κατά την επικοινωνία σας με το Service Center του αντιπρόσωπου-εισαγωγέα.να έχετε στην διάθεση σας το ακριβές μοντέλο του προϊόντος ή τον σειριακό αριθμό αν υπάρχει(συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεως που συνοδεύουν το προϊόν) και το παραστατικό Αγοράς του, γιατί μπορεί να σας ζητηθούν.